کنترل و نظارت

شنبه 7 دی 1392  02:16 ب.ظ

کنترل و نظارت : فعالیتی است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می گردد و در صورت وجود اختلافات و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه که هست به رفع و اصلاح آن اقدام میشود.

انواع کنترل :

1/ کنترل آینده نگر یا قبل از عملیات : در این نوع کنترل که کنترل پیش نگر یا هدایت کننده نیز نامیده میشود ماهیتاً مانع بروز انحراف شده و با استفاده از داده ها کنترل را تحقق میبخشد و قبل از آنکه انحرافی حاصل گردد راه اصلاحی ارائه میدهد به عبارت دیگر این نوع کنترل موانع و مشکلات را قبل از وقوع پیش بینی و انجام اصلاحات را ممکن میسازد.

2/ کنترل در حین عملیات و زمان وقوع : این نوع کنترل در واقع اطلات زمان حال را ملاک عمل قرار میدهد و توانایی اقدام اصلاحی را در حین انجام عملیات دارد.

3/ کنترل گذشته نگر یا پس از انجام عملیات : این نوع کنترل که کنترل بازخوردی نیز نامیده میشود در واقع نتایج اقدامات انجام شده را ارزیابی میکند و پس از تطبیق با استانداردهای معین چنانچه انحرافی وجود داشته باشد اقدامات اصلاحی برای بهبود عملیات آتی صورت میگیرد بایستی توجه داشت که کنترل و نظارت متناسب با برنامه ها و فعالیتها تنظیم گردد.

 هدایت

وظایف هدایت : 1.انگیزش 2. رهبری 3. ارتباط

انواع نیازها : نیازهای اولیه  و نیازهای ثانویه

نیازهای اولیه مانند: آب ، هوا ، غذا ، سرپناه و ... بوده و عمدتاً ماهیتی زیستی یا فیزیولوژیکی دارند این نیازها سرشتی محدود داشته یعنی با مصرف مقداری آب یا غذا نیاز به تشنگی و گرسنگی  برطرف میگردد.

نیازهای ثانویه: نیازهای ثانوی ماهیتی اجتماعی و روانی دارند و عبارت از نیاز به وابستگی ، تعلق ، قدرت، محبت ، اعتبار، دانش ، شهرت ، امنیت، موفقیت و ... این نیازها سرشتی نامحدود دارند.

انگیزش : حالتی است درونی که سبب میشود انسان به طریقی رفتار کند تا از تحقق هدفی اطمینان یابد در حقیقت انگیزش چرایی رفتار افراد را بیان میکند.

 

نظریه های انگیزشی: 1/ نظریه های ابتدایی انگیزش

                          2/ نظریه های معاصر

 

نظریه های ابتدایی :1/ الگوی سنتی انگیزش

                        2/ الگوی روابط انسانی

                       3/ الگوی منابع انسانی

 

الگوی سنتی آموزش :

1/ کار به طور ذاتی برای بیشتر مردم ناخوش آیند است.

2/ افراد برای درآمد حاصل از کار بیش از خودِ کار اهمیت میدهند.

 

الگوی روابط انسانی :

1/ افراد مایلند احساس امنیت و مفید بودن داشته باشند.

2/ افراد مایلند احساس تعلق خاطر کنند و برای آنان شخصیت قائل شوند.

 

الگوی منابع انسانی :

1/ کار به طور ذاتی ناخوش آیند نیست.

2/ افراد میخواهند در تحقق اهداف معنی داری که خود در تنظیم آن کمک کرده اند مشارکت داشته باشند

 

نظریه های معاصر :

سلسله مراتب نیازهای مازلو : شامل نیازهای زیستی ، نیازهای ایمنی ، نیازهای اجتماعی ، نیازهای احترام و نیاز به خودیابی یا خود شکوفایی

**نظریه های محتوایی ، **نظریه های فرآیندی

نیاز زیستی :

نیاز به غذا ، آب ، هوا و سرپناه اساسی ترین نیازهای انسانی هستند در مفهوم سازمانی منظور اینست که سازمانها باید حقوق و مزایایی را پرداخت کند که کارکنان بتوانند از شرایط زندگی مناسبی برخوردار باشند.

نیاز ایمنی :

شامل نیازهایی برای سلامتی و ثبات است که اَهَم آنها عبارتند از نیاز به فارغ بودن، از ترس ، آسیبهای جانی و مالی در سازمان ها معمولاً برآورده کردن این نیازها در غالب طرح های بیمه بازنشستگی و دوره بیکاری مطرح میشود.

نیاز اجتماعی :

شامل نیاز به دوست داشتن ، همنشینی ، دوستی و وابستگی است ، در مفهوم سازمانی نیز اقداماتی همچون کارهای گروهی و مسابقات ورزشی برای برآورده کردن چنین نیازهایی به کار میرود.

نیاز به احترام :

 به توانایی در انجام امور و نشان دادن شایستگی اشاره دارد ارضای این نیاز در فرد احساس اتکاء به نفس ، اعتبار ، قدرت ، تسلط به وجود می آورد.

نیاز به خود یابی و یا خود شکوفایی:

 به معنی به حد اکثر رساندن استعداد و توانایی شخصی می باشد.

 

 


نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:شنبه 7 دی 1392 | نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic