نظریه گیلبرت ها

پنجشنبه 30 آبان 1392  08:06 ب.ظ

نظریه گیلبرت ها: در نظریه های گیلبرت ها وی به حرکت سنجی اشاره میکند و مشخص میکند 17 حرکت در دوره های سه گانه انجام کار یعنی:

 1_بلند کردن 2_ جابجا کردن 3_ استراحت کردن

 پس از مطالعه هزاران کار مشخص میکند.

هنری گانت : گانت برخلاف گیلبرت ها بر یک بهترین راه برای انجام کار معتقد نبود بلکه معتقد بود میتوان راهی پیدا کرد که در یک موقعیت بهترین به نظر آید.

مدیریت اداری فایول: پایه گذار این مکتب شخصی به نام هنری فایول میباشد طرفداران این نظریه از این جهت نام آن را مدیریت عمومی نهاده اند که تمامی جوانب مورد نیاز سازمانها و شرکتها را بررسی نموده و ارائه ی طریق نموده است. هنری فایول پایه گذار این مکتب کل سازمان را پیکره ای واحدی دانسته و فعالیتهای هر سازمان را به 6 دسته تقسیم مینماید

1/ واحد بازرگانی :شامل خرید،فروش،صادرات ،واردات،مواد اولیه و...

2/ واحد مالی : دخل و خرج و هزینه ها...

3/ واحد فنی یا تولیدی

4/ واحد ایمنی

5/ واحد حسابداری صنعتی

6/ واحد مدیریتی

این مکتب بهترین وظیفه هر سازمان را از وظایف فوق مدیریت میداندو هنری فایول روشها و فنونی که در تجربه بدان رسیده است و آنها را در پیکره سازمان و وظایف یک مدیریت مفید و موثر میداند به عنوان اصول 14گانه ارائه نموده است.

 

اصول 14گانه مدیریت فایول:

1/ تقسیم کار : کاهش تعداد کارهایی که هر فرد در محدوده زمانی مشخص انجام میدهد و موجب افزایش کارایی و بهبود عملکرد میگردد.

2/ اختیار و مسئولیت : حق صدور دستور و به اجرا در آوردن آن به کمک قدرت قانونی پاداش یا تنبیه را اختیار میگویند. اختیار و مسئولیت باید باهم متناسب و همسنگ هم وزن باشند.

3/ انظباط: اطاعت و تعهد ناشی از توافق مدیر با پرسنل و کارمندان را انظباط مینامند.خواه به صورت مکتوب باشد یا بر اساس عرف سازمان ناگفته نماند انظباط بیشتر حاصل توان رهبری مدیران است.

4/ وحدت فرماندهی : اختیار دستور دادن به پرسنل و کارمندان بایستی مختص به یک مدیر باشد و پرسنل و کارمندان نیز لازم است بدانند از چه کسی دستور میگیرند و در مقابل چه کسی مسئول هستند.

5/ وحدت مدیریت : برای اجرای برنامه های استاتژیک و دراز مدت سازمان به وحدت مدیریت نیاز است چنین مدیریتی بایستی تمام فعالیتهایی را که دارای هدف یگانه ویا واحد هستند با هم هماهنگ و رهبری نمایند.

6/ ترجیح منافع عمومی به منافع فردی: منافع جمع در اولویت اول قرار دارد.

7/ حقوق و مزایای کارکنان : پرداخت حقوق یا مزایای عادلانه و منصفانه به کارکنان و چگونگی احساس رضایت توسط پرسنل

8/ تمرکز : از دیدگاه فایول یعنی کم کردن نقش کارکنان و پرسنل در فرایند تصمیم گیری معمولاً درجه ای از تمرکز مطلوب است که لطمه ای به استعدادها و توانایی های کارکنان وارد نسازد.

9/ سلسله مراتب: مسیر مسئولیت و اختیارات در سازمان را مشخص میکند و بر حسب اهمیت و مقامات بالای سازمان شروع و به کارکنان جزء ختم میگردد.

10/ نظم و ترتیب: برای گردش خوب کارها در سازمان و استفاده بهینه از منابع سازمانی و تجهیزات و ماشین آلات دستور عمل مربوط برای افراد و دستگاه ضرورت دارد از آن جهت که به کار گیری و چیدمان پرسنل (نرم افزار) و ابزار و ماشین آلات (سخت افزار ) درست است یا خیر.

11/ عدالت و انصاف : حس عدالت خواهی و انصاف بایستی در سازمان و محیط کار گسترش یابد چنانچه با کارکنان به انصاف و عدالت رفتار گردد آنان نیز با جدیت در جهت کسب اهداف سازمان تلاش نموده و نسبت به سازمان وفادار میمانند.

12/ ثبات و استمرار خدمت پرسنل : کارکنان برای تطبیق خود با محیط و سازمان به زمان نیازدارند و پس از صرف هزینه های آموزش و تسلط به کار به بهره مندی میرسند اگر قبل از بهره مندی کامل جابجا شوند از یک طرف هزینه هایی که سازمان برای تخصص و آموزش وی پرداخت نموده به حدر میرود و از طرف دیگر در رحیه آن فرد اثر میگذارد .

13/ ابتکار عمل: ایجاد فرصت کافی از طرف مدیریت به کارکنان برای بروز قدرت ابتکار و توانایی هایی نهفته در وجود پرسنل.

14/ احساس یگانگی و روحیه گروهی : از دیدگاه فایول وحدت پرسنل و کارکنان موجب قدرت واستحکام سازمان میشوند مدیران بایستی بکوشند تا کارکنان آنها به طور دسته جمعی اهداف سازمان را تحقق بخشیده و در راستای افزایش روحیه گروهی حرکت نمایند.

 

نظریه بروکراسی وبر :

تمرکز وبر بیشتر متوجه ساختار اختیارات بوده است وبر اختیار را لازمه اداره هر سازمان میداند . داشتن اختیار را وابسته به داشتن قدرت دانسته است پیام اصلی این نظریه ایجاد دستگاه اداری مبتنی بر اعمال قدرتی قانونی است فرض بر آن است که این نظریه اعمال قدرت و حاکمیت حق مدیر یا ریئس است و اطاعت از دستورات وظیفه مرئوس است اصالت قانون و مقررات و ...شخصی کردن امور سازمان از ویژگی های آن است.

بروکراسی برخلاف آنچه مردم یاد میکنند کاغذ بازی یا دوباره کاری و تاخیر در انجام کار نیست بلکه مفهومی تاکتیکی است بر اساس تجربه و مقررات که بایستی آنرا در محیط کار اعمال نمود . از دیگر ویژگیها و مزایای بروکراسی افزایش سرعت کارها و کاهش تضاد و ناهماهنگی بین پرسنل یک سازمان می توان نام برد زیرا هرکس چهار چوب وظایف خود را برابر مقررات حاکم برسازمان میداند و چون به کار خویش واقف و آشناست از دخالت در حوضه های دیگر خودداری نموده بنابراین ناهماهنگی ودخالت در وظایف یکدیگر کاهش پیدا کند. قدرت از نظر وبر یعنی تحمل اراده یک انسان براشخاص دیگر 

و بر 3 نوع اعمال قدرت را در نظر دارد:

1/ اعمال قدرت سنتی

2/ فرح مندی

3/ قانونی

وی اعمال قدرت از راه قانونی و منطقی ائده آل میداند.

اصول دموکراسی وبر عبارتند از : تقسیم کار ، سلسله مراتب،اختیارات، شایستگی و تخصص ،مقررات و رویه های رسمی ، غیر شخصی بودن ، توجه به مسیر شغلینوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:پنجشنبه 30 آبان 1392 | نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic